Jak posílit imunitní systém

Užitečné způsoby, jak posílit imunitní systém a bojovat proti nemocem

Jak můžete zlepšit imunitní systém? Celkově váš imunitní systém dělá pozoruhodnou práci, když vás chrání před mikroorganismy způsobujícími onemocnění. Někdy ovšem bohužel selže a bakterie vás úspěšně napadne a způsobí vám nemoc. Je možné do tohoto procesu zasáhnout a posílit imunitní systém? Co když vylepšíte svůj jídelníček? Vezmete si určité vitamíny nebo bylinné přípravky? Nebo uděláte další změny životního stylu v naději, že budete mít téměř dokonalou imunitní reakci?

Co můžete udělat pro posílení imunitního systému?

Myšlenka na posílení vaší imunity je lákavá, ale schopnost tak opravdu učinit se ukázala jako téměř neuskutečnitelná a to hned z několika důvodů. Imunitní systém je totiž opravdu složitým systémem, nikoliv jedinou entitou. Pro správnou funkci vyžaduje rovnováhu a harmonii. Stále existuje mnoho toho, co vědci nevědí o složitosti a propojení imunitního systému. Prozatím neexistují žádné vědecky prokázané přímé vazby mezi životním stylem a zvýšenou imunitní funkcí.

JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM

To však neznamená, že účinky životního stylu na imunitní systém nejsou zajímavé a neměly by být zkoumány. Vědci zkoumají účinky stravy, cvičení, věku, psychického stresu a dalších faktorů na imunitní reakci, a to jak u zvířat, tak u lidí. Mezitím jsou obecné strategie zdravého života dobrým způsobem, jak vašemu imunitnímu systému pomoci.

Zdravé způsoby, jak posílit imunitní systém

Vaše první obranná linie je zvolit zdravý životní styl.

Dodržování obecných zásad zdraví je nejlepším krokem k přirozenému udržení silného a zdravého imunitního systému. Každá část vašeho těla, včetně vašeho imunitního systému, funguje lépe, je-li podporována strategiemi zdravého života, jako jsou tyto:

  • Nekuřte.
  • Jezte stravu s vysokým obsahem ovoce a zeleniny.
  • Cvičte pravidelně
  • Udržujte zdravou váhu.
  • Pokud pijete alkohol, pijte pouze s mírou.
  • Získejte dostatečný spánek.
  • Podnikněte kroky, abyste zabránili infekci, jako je časté mytí rukou a pečení masa.
  • Zkuste minimalizovat stres.

Posilte imunitu zdravým způsobem

Mnoho produktů na pultech obchodů tvrdí, že zvyšuje nebo podporuje imunitu.

Ale koncept posílení imunity má vědecky malý smysl. Ve skutečnosti není zvýšení počtu buněk v těle – imunitních buněk nebo jiných – nutně dobrá věc. Například sportovci, kteří užívají „doping krve“ – čerpáním krve do svých systémů, aby se zvýšil počet krevních buněk a tím zvýšil jejich výkon – riskují mrtvice.

Pokus o posílení buněk imunitního systému je obzvláště komplikovaný, protože v imunitním systému existuje tolik různých druhů buněk, které reagují na tolik různých mikrobů tolika způsoby. Které buňky byste měli posílit a na jaký počet? Vědci zatím odpověď neznají. Je známo, že tělo neustále vytváří imunitní buňky. Produkuje mnohem více lymfocytů, než je možné použít. Extra buňky se odstraňují přirozeným procesem buněčné smrti zvané apoptóza – některé předtím, než uvidí nějakou akci, jiné po vyhrané bitvě. Nikdo neví, kolik buněk nebo jakou nejlepší kombinaci buněk musí imunitní systém mít, aby fungoval na své optimální úrovni.

Imunitní systém a věk

Jak stárneme, naše schopnost imunitní reakce se snižuje, což přispívá k většímu počtu infekcí a více rakoviny. S tím, jak se průměrná délka života ve vyspělých zemích zvyšuje, roste také výskyt nemocí souvisejících s věkem.

Zatímco někteří lidé stárnou zdraví, závěr mnoha studií je takový, že ve srovnání s mladšími lidmi jsou starší lidé náchylnější k nakažení infekčními chorobami, a co je ještě důležitější, s větší pravděpodobností že na ně zemřou. Respirační infekce, chřipka a zejména pneumonie jsou hlavní příčinou úmrtí lidí nad 65 let po celém světě. Nikdo neví jistě, proč se to děje, ale někteří vědci pozorují, že toto zvýšené riziko koreluje se snížením T buněk, který jen způsoben atrofií brzlíku, jež přichází s věkem, a produkováním méně T buněk k potlačení infekce.

JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM

Měli byste vědět:
To, zda toto snížení funkce brzlíku vysvětluje pokles T buněk nebo zda hrají roli jiné změny, není zcela objasněno. Jiní se zajímají o to, zda se kostní dřeň stává méně účinnou při produkci kmenových buněk, které vedou ke vzniku buněk imunitního systému.

Snížení imunitní odpovědi na infekce bylo prokázáno reakcí starších lidí na vakcíny. Například studie o vakcínách proti chřipce ukázaly, že u lidí starších 65 let je vakcína mnohem méně účinná ve srovnání se zdravými dětmi (nad 2 roky). Ale i přes snížení účinnosti očkování proti chřipce a S. pneumoniae významně snížilo míru nemoci a úmrtí u starších lidí ve srovnání s těmi nenaočkovanými.

Zdá se, že v pokročilejším věku existuje souvislost mezi výživou a imunitou. Forma podvýživy, která je překvapivě běžná i v bohatých zemích, se nazývá „podvýživa mikroživin“. Mikronutrientní podvýživa, ve které má člověk nedostatek některých základních vitamínů a stopových minerálů, které jsou získány nebo doplněny stravou, může být u starších lidí běžná. Starší lidé mají tendenci jíst méně a často mají menší rozmanitost ve stravě. Jednou z důležitých otázek je, zda doplňky stravy mohou pomoci starším lidem udržovat zdravější imunitní systém.

Náš tip:
Starší lidé by měli tuto otázku prodiskutovat s lékařem, který je dobře obeznámen s geriatrickou výživou, protože zatímco některé doplňky stravy mohou být prospěšné pro starší lidi, i malé změny mohou mít v této věkové skupině vážné následky.

Strava a váš imunitní systém

Jako každá bojová síla armáda imunitního systému pochoduje po břiše.

Zdraví bojovníci imunitního systému potřebují dobrou a pravidelnou výživu. Vědci již dlouho uznávají, že lidé, kteří žijí v chudobě a jsou podvyživení, jsou náchylnější k infekčním chorobám. Není jisté, zda je zvýšená míra onemocnění způsobena účinkem podvýživy na imunitní systém. Stále existuje relativně málo studií účinků výživy na imunitní systém člověka a dokonce i méně studií, které spojují účinky výživy přímo s vývojem (oproti léčbě) nemocí.

Existují však důkazy, že různé nedostatky mikroživin – například nedostatky zinku, selenu, železa, mědi, kyseliny listové a vitamínů A, B6, C a E – mění imunitní reakce u zvířat. Dopad těchto změn imunitního systému na zdraví zvířat je však méně jasný a účinek podobných nedostatků na lidskou imunitní reakci musí být ještě posouzen.

Měli byste vědět:
Co tedy můžete udělat? Pokud máte podezření, že vaše strava nezajišťuje všechny vaše potřeby v oblasti stopových prvků – například nemáte rádi zelenina – užívání denního multivitaminu a minerálních doplňků může přinést další zdravotní přínosy, nad rámec případných příznivých účinků na imunitní systém. Užívání megadávek jednoho vitamínu ne. Více nemusí být nutně lepší.

Lze posílit imunitu s bylinkami a doplňky stravy?

Když přijdete do obchodu, najdete lahve pilulek a bylinných přípravků, které tvrdí, že „podporují imunitu“ nebo jinak posilují zdraví vašeho imunitního systému. Přestože bylo zjištěno, že některé přípravky mění některé složky imunitní funkce, dosud neexistuje důkaz, že skutečně posilují imunitu do té míry, že jste lépe chráněni před infekcí a nemocemi. Demonstrace toho, zda bylina – nebo jakákoli látka v tomto ohledu – může posílit imunitu, je zatím velmi komplikovanou záležitostí. Vědci například nevědí, zda bylina, která podle všeho zvyšuje hladinu protilátek v krvi, skutečně dělá pro celkovou imunitu něco prospěšného.

Stres a imunitní funkce

Moderní medicína zvládla odhalit úzce propojený vztah mysli a těla.

S účinky emočního stresu je spojena celá řada nemocí, včetně rozrušení žaludku, kopřivky a dokonce i srdečních chorob. Proto i navzdory překážkám vědci aktivně studují vztah mezi stresem a imunitní funkcí.

První překážkou je obtížná definice stresu. To, co se může zdát být stresující pro jednu osobu, není pro druhou. Když jsou lidé vystaveni situacím, které považují za stresující, je pro ně obtížné měřit, kolik stresu se cítí, a pro vědce je obtížné zjistit, zda je subjektivní dojem člověka na míru stresu přesný. Vědec může měřit pouze věci, které mohou odrážet stres, například kolikrát srdce bije každou minutu, ale to může odrážet i jiné faktory, nikoliv pouze stres.

Většina vědců, kteří studují vztah stresu a imunitní funkce, však nestuduje náhlý krátkodobý stresor; spíše se pokoušejí studovat konstantní a častější stresory známé jako chronický stres, jako například stres způsobený vztahy s rodinou, přáteli a spolupracovníky, nebo trvalé výzvy k tomu, aby se při práci dobře vedly. Někteří vědci zkoumají, zda pokračující stres oslabuje imunitní systém.

 

JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM

To, co vědci nazývají „kontrolovanými experimenty“ u lidí, je však těžké. V kontrolovaném experimentu může vědec změnit jeden a jediný faktor, jako je množství konkrétní chemické látky, a pak změřit účinek této změny na nějaký další měřitelný jev, jako je množství protilátek produkovaných konkrétním typem buňka imunitního systému, když je vystavena chemické látce. U živého zvířete, a zejména u člověka, není tento druh kontroly prostě možný, protože v době, kdy jsou prováděna měření, se zvířeti nebo člověku děje tolik dalších věcí. Přes tyto nevyhnutelné potíže při měření vztahu stresu k imunitě vědci dosahují pokroku.

Oslabuje vystavení organismu zimě váš imunitní systém?

Téměř každá matka někdy řekla: „Obleč se, nebo se nachladíš!“ Má pravdu? Vědci, kteří studují tuto otázku, si zatím myslí, že normální vystavení se mírnému nachlazení nezvyšuje vaši náchylnost k infekci. Většina odborníků na zdravotnictví souhlasí s tím, že v zimě probíhá chřipková sezóna. Ovšem to zřejmě není způsobeno tím, že by byli lidé vystaveni chladnému počasí, nýbrž tím, že tráví více času doma, v těsnějším kontaktu s jinými lidmi, kteří mohou předávat své zárodky.

Vědci se o tuto otázku stále zajímají u různých populací. Některé experimenty s myšmi naznačují, že vystavení chladu může snížit schopnost vyrovnat se s infekcí. Ale co lidé? Vědci namočili lidi do studené vody a přiměli ostatní, aby seděli nazí při teplotách pod bodem mrazu. Studovali lidi, kteří žili v Antarktidě, a lidi na výpravách v kanadských Skalistých horách. Výsledky byly smíšené. Například vědci dokumentovali nárůst infekcí horních cest dýchacích u konkurenčních běžkařů, kteří intenzivně cvičí v chladu, ale zda tyto infekce jsou způsobeny nachlazením nebo jinými faktory – jako je intenzivní cvičení nebo suchost vzduchu – je neznámý.

Náš tip:
Skupina kanadských vědců, kteří přezkoumali stovky lékařských studií na toto téma a provedli některé z vlastních výzkumů, dochází k závěru, že není třeba se obávat mírného vystavení chladu – nemá škodlivý účinek na lidský imunitní systém. Měli byste se balit, když je venku zima? Odpověď zní „ano“, pokud se cítíte nepříjemně, ale rozhodně se nebojte o svou imunitu.

Cvičení: Dobré nebo špatné pro imunitu?

Pravidelné cvičení je jedním z pilířů zdravého života.

Zlepšuje kardiovaskulární zdraví, snižuje krevní tlak, pomáhá kontrolovat tělesnou hmotnost a chrání před řadou nemocí. Pomáhá však přirozeně posilovat imunitní systém a udržovat jej zdravý? Stejně jako zdravá strava může cvičení přispívat k všeobecnému dobrému zdraví, a tedy ke zdravému imunitnímu systému. Může přispět ještě příměji podporou dobrého krevního oběhu, který umožňuje buňkám a látkám imunitního systému volně se pohybovat v těle a efektivně vykonávat svou práci.

Někteří vědci se snaží učinit další krok k určení, zda cvičení přímo ovlivňuje náchylnost člověka k infekci. Například tím, že zkoumají, zda extrémní množství intenzivního cvičení může způsobit, že sportovci onemocní častěji, nebo nějak narušuje jejich imunitní funkci. Pro tento druh výzkumu vědci o cvičení obvykle žádají sportovce. Vědci následně testují krev a moč před a po cvičení, aby zjistili jakékoli změny ve složkách imunitního systému. Přestože byly zaznamenány některé změny, imunologové dosud nevědí, co tyto změny znamenají z hlediska lidské imunitní reakce.

Nicméně předmětem výzkumu jsou elitní sportovci podstupující intenzivní fyzickou námahu. Ale co průměrné cvičení pro průměrné lidi? Pomáhá u nich cvičení udržovat imunitní systém zdravý? Prozatím, i když přímé přímé spojení nebylo navázáno, je rozumné považovat mírné pravidelné cvičení za prospěšný šíp v chvění zdravého života, potenciálně důležitý prostředek pro udržení zdravého imunitního systému spolu se zbytkem vašeho těla.

Jeden přístup, který by mohl vědcům pomoci získat úplnější odpovědi o tom, zda faktory životního stylu, jako je cvičení, pomáhají zlepšit imunitu, využívá sekvencování lidského genomu. Tuto příležitost k výzkumu založenému na aktualizované biomedicínské technologii lze využít k úplnější odpovědi na tuto a podobné otázky týkající se imunitního systému. Například microarrays nebo „genové čipy“ založené na lidském genomu umožňují vědcům současně sledovat, jak se tisíce genových sekvencí zapínají nebo vypínají v reakci na specifické fyziologické podmínky – například krevní buňky sportovců před a po cvičení. Vědci doufají, že tyto nástroje použijí k analýze vzorců, aby lépe porozuměli tomu, jak jednají jednotlivé části imunitního systému.

siffera

siffera

Ahoj mám ráda hory, pohyb a vše co je zdravé. Více informací o mně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *