Příznaky cukrovky
Nemoci

Příznaky cukrovky

Cukrovka, diabetes mellitus, se vyskytuje ve více formách. Nejčastěji se mluví o dvou DM typu I, autoimunitní u mladých lidí, DM typu II, u starších a obézních lidí. Cukrovky jsou charakterizované zvýšenou koncentrací glukózy v krvi, z toho plynou i příznaky cukrovky. Normální glykémie je 3,9–5,6 mmol/l.

Příznaky cukrovky se mohou lišit dle typu cukrovky i délce jejího trvání. Můžeme je dělit na akutní a chronické.

U neléčeného diabetu, tedy stavu, kdy je zvýšená glykémie, se setkáváme s těmito příznaky cukrovky:

* Úbytek hmotnosti/u cukrovky II nárůst hmotnosti

* Zvýšený hlad

* Žízeň

* Časté močení

* Únava

* Zhoršené hojení ran

* Záněty nervů

* Časté infekce močových cest

Chronické příznaky cukrovky se vyvíjí delší dobu a jsou dány hlavně poškozením stěny cév, aterosklerózou, a nervů. Mezi tyto cukrovkové příznaky patří poškození sítnice, které může končit oslepnutím, poškození ledvin, což je často nutné řešit i dialýzou, diabetici častěji trpí srdečními infarkty, vysokým krevním tlakem, též mívají nehojící se rány vedoucí až k amputaci, poškození nervů (neuritidy), které provází poruchy citlivosti ‒ brnění, pálení, bodaní v pokožce, svalech).

Příznaky cukrovky jsou i akutní, častěji jimi trpí pacienti cukrovky I.

Jedná se o hyperglykémii, hyperglykemické kóma s ketoacidózou. Při hyperglykémii jsou příznaky cukrovky dány kumulací ketolátek, což se projevuje žízní, nevolnostmi a zvracením, pacient trpí bolestí břicha, má suchou kůži, rychle dýchá, z úst je mu cítit aceton. V případě, že není stav řešen, končí bezvědomím. Je nutné podat inzulin.

Další akutní stav je hypoglykémie, hypoglykemické kóma, příznaky cukrovky v tomto případu je dáno např. předávkováním inzulinem, opomenutím se najíst. Hypoglykémie se projeví třesem, kůže je bledá, pokrytá studeným potem, zmateností, bušením srdce, úzkostí, křečemi a bezvědomím. Je nutné podat glukózu.

Chronické i akutní příznaky je možné zvládnout důsledným dodržováním léčby. Ať už je to užívání inzulinu, antidiabetik, správné životosprávy. Jedině tak se předejde přechodu příznaků cukrovky do chronicity a nevratného poškození těla.

Similar Posts