Rivotril

Účinná látka Klonazepam používaná při léčbě některých typů úzkostných stavů a dalších psychických poruch je k dostání v několika vzájemně podobných lécích. Nejznámější z nich je Rivotril, dostupný jen na lékařský předpis.

Co je lék Rivotril

Lék Rivotril spadá do skupiny tzv. dlouhodobě působících benzodiazepinů. Právě díky tomu je obvykle používán při léčbě panických poruch a epileptických záchvatů.

Působí přímo na centrální nervový systém. Uvolňuje svaly, předchází křečím a úzkostem a má zklidňující a tlumivé účinky. Podrobný seznam diagnóz a zdravotních problémů, kvůli nimž vám může být Rivotril předepsán, naleznete níže:

 • epilepsie u dospělých i dětí, a to včetně kojenců
 • u záchvatů absencí (petit mal) a záchvatů tonicko-klonických křečí
 • primární nebo generalizované tonicko-klonické záchvaty
 • jednoduché a komplexní parciální (fokální) záchvaty
 • West syndrom
 • krátkodobá léčba panické poruchy a to s agorafobií i bez
Co jsou to benzodiazepiny?

Benzodiazepiny alias BZD jsou psychoaktivní látky (drogy), poprvé objevené v roce 1955. Uplatňují se především při léčbě úzkosti, křečí, nespavosti, abstinenčních příznaků a také jako uklidňující a přípravná premedikace před lékařskými zákroky. Lze je rozdělit do tří kategorií podle délky působení.

Co o něm vědět?

Při nesprávném dávkování se může objevit tzv. anterográdní amnézie – jinými slovy pacienti si nepamatují, co po požití léků dělali v rámci několika hodin ale i dní. Dojít může dokonce i ke vzniku kómatu, trvajícího několik hodin. U standardně medikovaných pacientů tyto nežádoucí účinky prakticky nehrozí, mnohem více jsou zmiňovány v souvislosti s nepovoleným užíváním omamných látek, které může Rivotril v mnoha směrech nahradit. V těchto kruzích se Rivotrilu říká také Riváč nebo Rivouš a jde o zboží velmi žádané na černém trhu. Koneckonců dočteme-li se někdy o Rivotrilu v novinách, bude to nejspíš v takovéto souvislosti.

Důrazně varujeme před užíváním tohoto léku v případě, že vám ho nepředepsal přímo váš ošetřující lékař. Na dlouhodobě působících benzodiazepinech totiž vzniká závislost a mohou podpořit sebevražedné nebo destruktivní sklony u jedinců s tímto zatížením.

Rivotril

Rivotril a alkohol

Tento lék také velmi výrazným způsobem ovlivňuje dechovou soustavu. Rivotril a alkohol proto rozhodně nejdou dohromady, tato kombinace může dokonce pacienta ohrozit na životě. Užívat se nesmí ani zároveň s jinými opioidy a kontraidikován ho mají i lidé s onemocněním plic.

Lék je možné používat i u nejmenších dětí. Velkou výhodou je, že u dětí do cca 6-8 let věku nevzniká na Rivotrilu závislost, protože jim jednoduše v mozku chybí potřebné receptory. Předávkování benzodiazepiny ale u dětí možné je.

Rivotril příbalový leták

V příbalovém letáku se navíc dočteme, že Rivotril může být používán i u pacientů trpících panickou poruchou nebo agorafobií. Toto užití ovšem není tak časté jako při již zmíněné léčbě epilepsie.

Rivotril je k dostání v lékárnách a to výhradně na lékařský předpis. Dostupný je pouze s doplatkem, který se liší podle formy léku. Rivotril příbalový leták na stránkách sukl.

Rivotril cena

Přinášíme vám přehlednou tabulku, abyste za svou medikaci nezaplatili více, než je třeba:

 

Forma Velikost balení Doplatek
Injekční roztok 5 ampulí po 1 ml 10,00 Kč
Tablety 0,5 mg

(perorální užití)

50 ks 31,00 Kč
Tablety 2 mg

(perorální užití)

30 ks 13,00 Kč
Kapky

(perorální užití)

lahvička 10 ml 29,00 Kč

 

Injekční roztok není určen k jednoduché aplikaci jednorázovou injekcí, ale vyžaduje pomalou aplikaci intravenózně. Bývá předepisován pouze při léčbě pacientů upoutaných na lůžko v domácí nebo nemocniční péči.

Tablety jsou polykací, užívají se zároveň se sklenicí s vodou. Vyžaduje-li vaše diagnóza přesnější dávkování, požádejte svého lékaře o kapky.

Měli byste vědět:
Barva tablet je rozdílná podle obsahu jejich účinné látky. Zatímco Rivotril 0,5 má podobu zkosených plochých tablet světle oranžové barvy, jeho silnější bratříček Rivotril 2 mg je bílý maximálně světle nažloutlý. Tablety lze snadno rozdělit díky rýze uprostřed – to oceníte zejména u dětí nebo při lékařsky indikovaném snižování dávky.

Rivotril kapky

Kapky se užívají v doporučeném množství rozmíchané v libovolné tekutině. Nikdy se nesmí aplikovat přímo do úst – hrozí ztráta kontroly podávaného množství a předávkování.

Rivotril příbalový leták

Složení přípravku Rivotril
Hlavní léčivou látkou je clonazepamum. Pomocné látky se liší podle druhu léčiva. Rivotril tablety 0,5 mg: Monohydrát laktosy, škrob, předbobtnalý škrob, mastek, magnesium-stearát, červený oxid železitý a žlutý oxid železitý. Rivotril tablety 2 mg: Monohydrát laktosy, předbobtnalý škrob, mikrokrystalická celulosa a magnesium-stearát. Rivotril perorální roztok, kapky 2,5 mg/ml : Dihydrát sodné soli sacharinu, broskvový olej, kyselina octová 97% a propylenglykol. Varování: jestliže vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, zkonzultujte s ním i užívání přípravku Rivotril. Tablety obsahují laktosu a sirup zase sacharin.

Rivotril vedlejší účinky

Stejně jako všechny léky může mít i Rivotril množství vedlejších účinků, které se mohou u pacientů vyskytnout. Patří mezi ně především:

 • únava (hlavně na počátku léčby)
 • svalová slabost
 • obtíže při chůzi
 • dechové obtíže
 • inkontinence
 • poruchy vidění a koordinace
 • zvýšená sekrece a slinění (u kojenců a malých dětí)
Obvykle lze těmto nepříjemnostem předejít správným nastavením léčby a užíváním přesně podle návodu. Rozhodně není žádoucí zdvojovat vynechané dávky nebo množství léku Rivotril navyšovat bez konzultace s lékařem.

Interakce s jinými léky:
Vždy informujte svého lékaře či lékárníka o všech lécích, které užíváte. Zvláště u několika různých léků proti epilepsii může být nutné upravit dávkování každého z nich, kvůli potlačení nežádoucích vedlejších účinků jako je útlum nebo únava. Některé léky navíc mohou ovlivnit přímo samotný účinek Rivotrilu, patří sem především cimetidin, fenytoin a fenobarbital, hypnotika, psychoaktivní látky, rifampicin a rovněž některá některá analgetika.

V jakých případech není doporučeno lék užívat?

Lék Rivotril není možné užívat v těhotenství, může způsobovat plodu potíže s dechem a celkový útlum. Malé množství účinné látky proniká i do mateřského mléka, možné tedy není ani kojení. Pokud dojde k předávkování lékem a to i ve velmi malém množství, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zvláště u malých dětí je nutné rychle kontaktovat záchrannou službu, jinak hrozí vznik kómatu nebo dechových obtíží.

Měli byste vědět:
I když patří benzodiazepiny mezi méně významné teratogeny, existují náznaky, že v těhotenství mohou i malého množství plodů způsobovat rozštěp patra nebo neurobehaviorální účinky. U novorozenců pak můžeme pozorovat i nepříjemné abstinenční účinky, pokud jejich matka léky s touto účinnou látkou užívala v těhotenství pravidelně.

Lék Rivotril také neužívejte v případě, že pro vás platí některé z následujících tvrzení:

 • trpíte přecitlivělostí na některou složku přípravku nebo na benzodiazepiny všeobecně,
 • bylo vám diagnostikováno onemocnění mysatenia gravis (svalová slabost a únava),
 • při závažné dechové nedostatečnosti,
 • jestliže trpíte spánkovou apnoe (přerušení dýchání během spánku),
 • v případě, že vám byla diagnostikována závažná jaterní nedostatečnost.
Účinné látky v tomto léku také mohou ovlivnit vaši schopnost řídit motorová vozidla, pracovat ve výškách nebo obsluhovat stroje. Ke všem těmto činnostem je nutný výslovný souhlas lékaře, podrobně seznámené s vaší diagnózou a užívanými léky.

Rivotril je velmi účinný lék, bez odborného dohledu se neobejde

Pamatujte si, že léčba Rivotrilem bývá dlouhodobá a často může trvat i celý život, nedojde-li ke snížení individuální citlivosti na účinnou látku. Lék pomáhá nemocným osobám stabilizovat příznaky jejich choroby a zvyšuje kvalitu jejich života. Vznik závislosti není v takových případech relevantní. Nikdy proto Rivotril nevysazujte nebo neupravujte jeho dávku bez konzultace s lékařem. Problémy, kvůli kterým byl užíván, by se mohly navrátit s ještě větší naléhavostí a intenzitou. Pokud máte přesto o užívání léku pochybnosti, vyhledejte konzultaci u jiného lékaře, na kterou máte ze zákona právo.

Samotné vysazování léku musí kvůli přítomnosti abstinenčních příznaků (poruchy spánku, bolesti hlavy, pocení apod.) probíhat postupně – lékařsky posvěceným snižováním dávky. Dozor odborníky je tedy vždy nezbytný.

Jaké máte zkušenosti s užíváním léku Rivotril? Byl předepsán vám nebo vašim blízkým? Podělte se s námi o své dojmy v diskuzi pod článkem!

Upozornění: článek má pouze informativní charakter. Lék Rivotril je dostupný pouze na lékařský předpis. Před začátkem užívání si pozorně přečtěte příbalový leták, obsahuje pro vás velmi důležité údaje!
 

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Podobné příspěvky

3 Komentáře

 1. Dobrý den. Můj lékař mi předepisuje 3 tablety deně 2 mg rivotrilu. Nevím jestli je dovoleno tolik prášků deně brát?

  1. Dobrý den, neznáme vaši přesnou diagnózu, nicméně všeobecně platí, že převažují-li přínosy podávání vyšší dávky léku nad možnými negativy, je možné množství účinné látky upravit pode potřeby. Máte-li pochybnosti, zeptejte se svého lékaře.

 2. nesmí se s užíváním přestat najednou, způsobuje to abstinenční příznaky, jak padání, vrávorání,špatně chození, nechuť k jídlu, hubnutí, apod. pomalu vysazovat, brala jsem 0,5 mg, přestala brát, MUDr. mě nenapsala a nyní je mě na umření, nyní není k dostání a mě je zle hrozné stavy, neberte lék, nebo pomalu vysazujte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *