Prothazin

Prothazin

Prothazin bývá nejčastěji předepisován jako lék na alergii, ovšem velmi dobře působí i při úzkostných stavech, při poruchách spánku u dospělých a dospívajících dětí, a lze se s ním setkat také jako s uklidňující premedikací před náročnými léčebnými nebo diagnostickými lékařskými zákroky.

Jde o lék dostupný výhradně na předpis. Volně v lékárnách ho tedy neseženete. K dispozici je pouze jeden druh balení a to Prothazin 25 mg potahované tablety.

Prothazin

Prothazin dávkování a účinky

Indikace jsou různé a při užívání Prothazinu je třeba se vždy řídit pokynem lékaře.

Existuje několik skupin diagnóz, na něž bývá Prothazin předepisován. Jde zejména o:

 • Alergická onemocnění a alergické reakce
 • Nauzea a zvracení
 • Excitace, neklid, napětí
 • Premedikace před celkovou anestezií
 • Poruchy spánku
Při dávkování se v rámci jednotlivých diagnóz liší nejenom výše podávané dávky, ale také její načasování. Snadno se v nich zorientujete díky naší přehledné tabulce:

Doporučení Prothazinu Dávkování dospělí * Dávkování děti od 10 let věku Doporučení Maximální denní dávka Další důležité informace
Alergická onemocnění

a alergické reakce

2-3x denně 25 mg nebo 25 mg před spaním 2-3x denně 25 mg nebo 25 mg před spaním Mezi dvěma dávkami musí být minimální odstup 6 hodin 100 mg/den
Nauzea a zvracení preventivně nejprve 25 mg preventivně nejprve 25 mg dále podle potřeby 25 mg každých 4-6 hodin není
Excitace, neklid, napětí 25-50 mg 25 mg večer před spaním není Při akutních stavech možno zvýšit dávkování na 150-200 mg/den
Premedikace před

celkovou anestezií

25-50 mg 25 mg večer před chirurgickým nebo diagnostickým výkonem není Při akutních stavech možno zvýšit dávkování na 150-200 mg/den
Poruchy spánku 25 mg 25 mg večer před spaním

* U starších pacientů se obvykle přikračuje k dávkování, jen těsně přesahujícím polovinu maximální dávky, určené pro dospělou osobu.

Prothazin na spaní

Vzhledem k tomu, že jeden z účinků Prothazinu je také lepší a vydatnější spánek, je třeba myslet na to, že může negativně ovlivnit vaši schopnost řídit a obsluhovat mechanické stroje. Ve hře je i zhoršená schopnost soustředění a další faktory. Riziko je největší v prvních několika dnech léčby, později už nemá organismus tendenci reagovat tak dramatickými výkyvy.

Náš tip:
O možnosti řízení automobilů a strojů se při užívání Prothazinu poraďte vždy s konkrétním lékařem, který vám přípravek předepsal.

Prothazin a alkohol

Tyto nežádoucí účinky se ještě zhoršují při požití alkoholu. Nikdy tedy Prothazin neužívejte zároveň s jakýmikoliv alkoholickými nápoji! Toto doporučení ostatně platí pro velkou většinu léků.

Prothazin

Prothazin příbalový leták

Ještě před tím, než začnete Prothazin užívat, je rozhodně na místě seznámit se s jeho možnými vedlejšími účinky. Opět se lépe zorientujete díky tabulce. V ní jsme nežádoucí účinky rozdělili podle okruhů. Snadněji a rychleji tak naleznete ten, který by se mohl týkat právě vás.

Okruh potíží Konkrétní obtíže
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
 • suché sliznice
Cévní poruchy
 • ortostatická hypotenze
 • tromboflebitida
Gastrointestinální poruchy
 • zácpa
Poruchy imunitního systému
 • anafylaktický šok
Poruchy jater a žlučových cest
 • hepatitida
Poruchy krve a lymfatického systému
 • leukocytopenie, neutropenie, agranulocytóza
 • trombocytopenie
 • hemolytická anemie
Poruchy kůže a podkožní tkáně
 • erytém
 • pruritus
 • reakce fotosenzitivity
 • edém, Quinckeho edém
 • urtikarie
 • hypohidróza, hyperhidróza
 • ekzém
 • purpura
Poruchy ledvin a močových cest
 • retence moči
Poruchy nervového systému
 • sedace, somnolence (bývá výraznější na začátku léčby)
 • poruchy rovnováhy
 • závrať
 • akatizie
 • dyskineze
 • abnormální koordinace
 • tremor (častější je u pacientů pokročilejšího věku)
 • agitovanost, podrážděnost
 • poruchy paměti
 • poruchy pozornosti
 • neklid
 • křeče ( objevují se zejména u epileptiků a pacientů s poškozením mozku)
 • neuroleptický maligní syndrom
Poruchy oka
 • poruchy akomodace
 • mydriáza
 • rozmazané vidění
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
 • respirační deprese
Psychiatrické poruchy
 • psychóza
 • stavy zmatenosti
 • halucinace
 • afektivní poruchy (objevují se zejména u dětí a starších pacientů)
 • poruchy spánku, nespavost
 • nervozita
Srdeční poruchy
 • palpitace
 • tachykardie
Měli byste vědět:
Veškeré nežádoucí vedlejší účinky (i ty, které nejsou v příbalovém letáku uvedeny) je vhodné nahlásit na stránkách SÚKL (Státního ústavu pro kontrolu léčiv) a to pod odkazem www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Prothazin

Je možno použít Prothazin na kašel?

Někdy se lze setkat i s tím, že lékař předepíše Prothazin i při kašli. Je to právě kvůli jeho tišícímu účinku, kdy se lék podává před spaním, aby se organismus zklidnil a dítě nebo dospělý pacient se mohli bez potíží vyspat. V tomto případě mohou dostat tento lék předepsán i velmi malé děti – cca od čtyř let věku, podle uvážení lékaře.

Dávkování v tomto případě je čtvrtina tablety na noc. Bohužel jsou tablety velmi špatně dělitelné. Naštěstí lze příslušnou část rozdrtit na prášek a nechat ji dítěti vypít ve sklenici s vodou nebo např. čajem.

Velikost balení Prothazinu?

Výrobcem Prothazinu je Tercica Europe Ltd., Doublin

A jak velké balení je dostupné? Aktuálně se dodává na náš trh pouze jedno balení léku. A to Prothazin 25 mg – 20 ks. Jde o potahované tablety výhradně na lékařský předpis.

Prothazin zkušenosti

Prothazin má podobu hladkých potahovaných tablet, takže se opravdu snadno polyká. Mezi častými vedlejšími účinky bývá uváděna nespavost. Ta je ovšem nebezpečná pouze ve chvíli, trvá-li déle než pět dní. U většiny pacientů však během této doby odezní a není nutné vyhledat znovu lékařskou pomoc. V opačném případě je třeba předepsat jiný lék.

Pozitivní zkušenosti s Prothazinem se týkají i jeho ceny. I když balení stojí okolo 54 Kč, pacient doplácí jen 3 Kč. Jde tedy o cenově dostupný lék skutečně pro všechny.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *