Dorsiflex na co se používá

Dorsiflex na co se používá

Bolestí svalů, zad a krční páteře patří mezi nejčastější problémy, které nás donutí navštívit lékaře. Ti svým pacientům pro úlevu od akutních problémů často předepíší lék zvaný Dorsiflex. Na co se používá se dozvíte v následujícím článku.

Obyčejné prášky na bolest obvykle nestačí. Jejich účinek je malý a navíc rychle slábne. Mnohem prospěšnější jsou léky zaměřující se právě na tento druh potíží. Patří mezi ně i Dorsiflex.

Jakákoliv bolest je velmi nepříjemná a pro tělo velmi nebezpečná. Svaly stažené bolestivými vjemy jsou neustále napjaté a tím i náchylné k poranění. Odstranění bolesti pocházející od zatuhlých svalů nebo zablokované páteře jsou obzvláště nepříjemné. Zcela se jich obvykle bez rehabilitační léčby zbavit nelze, ta ale nebývá dostupná ihned. I proto píší lékaři svým pacientům i léky proti bolesti, které jim mají pomoci překlenout dny, které je dělí od jejich první rehabilitace nebo fyzioterapie.

Dorsiflex na co se používá

Dorsiflex na co se používá

Pokud byste v lékařském slovníku hledali termín dorsiflexe, dozvěděli byste se, že jde o pohyb, díky kterému můžeme přiblížit prsty nohou k nártu. Právě bolesti nohou způsobené poraněnými nebo ztuhlými svaly jsou ve světě medicíny jedny z nejčastějších, proto nebyl výběr jména přípravku Dorsiflex nijak náhodný.

Dorsiflex je v našich lékárnách k sehnání obvykle ve formě 200 mg tablet (účinná látka Dorsiflex 200 mg). Aplikuje se při léčení nadměrného svalového napětí, bolestivého stažení kosterních a bolestech krční páteře. Používá se také při akutní bolesti v kříži spojené s křečí (lumbago), onemocnění kloubů, artróz a dalších svalových bolestí.

Co byste měli vědět:
Využít ho lze i jako podpůrnou léčbu při onemocnění meziobratlových plotének, nápravě zlomenin (svalové spasmy) a jako součást rehabilitační léčby.

Přípravek Dorsiflex je vázán na lékařský předpis. Recept si můžete nejčastěji odnést od svého praktického lékaře nebo od ortopeda. Dorsiflex je určen pro řešení akutních potíží. Obvykle se nepoužívá k dlouhodobé léčbě. Nikdy proto nepřekračujte dobu užívání určenou vaším ošetřujícím lékařem!

Dorsiflex na co se používá

Kdo může užívat přípravek Dorsiflex

Tablety jsou určené pro dospělé osoby a děti od osmi let věku. Pro mladší děti nebylo o možných nežádoucích účincích nashromážděno dostatečné množství dat, proto jim být předepsán nemůže. Zakázáno je jeho užívání rovněž v prvních třech měsících těhotenství. Plánujete-li založení rodiny, Dorsiflexu se určitě vyhněte. Jestliže kojíte, poraďte se o užívání přípravku se svým ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem. Žádná rizika pro dítě nejsou sice v souvislosti s užíváním Dorsiflexu známa, ale nemohou být ani vyloučena.

Dorsiflex – dávkování a způsob užívání

Dávkování Dorsiflexu se liší podle věku pacienta, kterému byl předepsán.

 • Děti od osmi let věku užívají obvykle 1 tabletu Dorsiflexu 3x denně.
 • Starším dětem do 15 let se běžně podává 1 a ½ tablety 3x denně.
 • Dospělí užívají Dorsiflex v množství 1-2 tablety 3x denně.
V akutních případech může být dávkování Dorsiflexu lékařem zvýšeno až na 8-10 tablet denně, užívaní ve 3-4 dávkách.

Je doporučeno užívat větší část denní dávky na noc, kdy je relaxace svalů intenzivnější. Mezi jednotlivými dávkami by měl být časový rozestup nejméně 6 hodin. Přípravek Dorsiflex je nejlepší používat během jídla nebo po jídle, aby docházelo k co nejmenšímu podráždění žaludeční sliznice.

Náš tip:
Tabletky můžete také rozdrtit a rozpustit v malém množství vody nebo mléka. Velmi snadné je i půlení na stejné části – všechny tablety mají praktickou středovou rýhu.

S čím lze Dorsiflex zaměnit?

Na trhu existuje další lék se stejnou účinnou látkou. Nazývá se Dimexol a v podstatě jen identický. Významně se liší jen v některých vedlejších účincích, takže je možné, že právě u vás bude jeho použití výhodnější než u Dorsiflexu.

U stavů, vyžadujících použití těchto léků, také často zabírá tzv. léčba suchou jehlou nebo injekční aplikace léků proti bolesti (tzv. obstřiky) – ovšem vždy do místa stažení svalů a nikoli tam, kde se bolest fakticky projevuje. To by však měl posoudit nejlépe váš ošetřující lékař.

Dorsiflex na co se používá – složení

Účinnou látkou v léčivém přípravku Dorsiflex je mephenoxalonum 200 mg. Pomocnými látkami jsou pak kukuřičný škrob, kyselina stearová, mastek, želatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát.

Upozornění: Přípravek nikdy neužívejte, pokud trpíte alergií na některou z uvedených složek.

Co byste měli vědět:
Přípravek by měl být vždy skladován v původním obalu při teplotě max. 25°C. Používán by měl být vždy jen do data uvedeného na obalu (datum expirace je počítáno vždy k poslednímu dni daného měsíce).

Pokud užijete větší dávku Dorsiflexu, než vám byla předepsána nebo omylem nedodržíte předepsaný šestihodinový interval, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem nebo alespoň lékárníkem. V noci můžete využít telefonickou linku na místní pohotovost, kde vám rádi poradí.

Režim vertebropatha – co to znamená?

Někteří lékaři „předepisují“ zároveň s užíváním Dorsiflexu i tzv. režim vertebropatha. I když jeho název zní exoticky, ve skutečnosti nejde o nic jiného, než ošetřící program“. A co zahrnuje?

 • Páteř nepřetěžovat
 • pravidelně (nejlépe pod odborným dohledem) posilovat paravertebrální a břišní svalstvo
 • neprochladnout
 • vyvarovat se zvedání neúměrně těžkých břemen
 • aplikovat suché teplo na postižené místo,
 • věnovat se sportovním aktivitám
 • vyvarovat se nevhodným pohybovým stereotypům
 • při bolesti dodržovat klidový režim
 • myorelaxancia (jako právě Dorsiflex nebo Mydocalm či léky na bolest jako NSA a Paracetamol) užívat nejdéle týden.
Přípravek Dorsiflex je obvykle velmi dobře snášen. Mezi jeho vedlejší účinky patří ospalost a a ztráta soustředění nebo pozornosti. Mezi ty méně časté pak bolesti hlavy, závratě, nevolnost, pálení žáhy, ušní šelest nebo alergické kožní reakce. Pokud na sobě podobné příznaky pozorujete, poraďte o dalším užívání léku Dorsiflex s odborníkem.

Tento článek je pouze informativní.  Lék Dorsiflex je pouze na lékařský předpis. Pečlivě si přečtěte celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci.

Zdroj:

http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0085656

https://pribalovy-letak.info/dimexol/souhrn

 

Aktualizováno 16. 8. 2019

Podobné příspěvky