Bipolární porucha

Bipolární porucha

Mezi laiky je bipolární porucha známá spíše pod staršími názvy manio-depresivní porucha nebo maniakální deprese. Jde o velmi vážně psychické onemocnění, které může bez adekvátní léčby skončit trvalým narušením mezilidských vztahů, následovaných sebevražednými úmysly.

Bipolární poruchu charakterizují ze všeho nejlépe prudké změny nálady. Je to jako přebíhání mezi dvěma póly psychiky od prudké radosti a mánie až k hluboké depresi. Zákeřnost tohoto onemocnění tkví v tom, že mezi těmito stavy má člověk náladu poměrně normální a jeho občasné výstřelky proto okolí příliš neřeší. Ale ve chvíli, kdy se intenzita střídání nálad začíná zvyšovat, bývá už léčba mnohem pomalejší a méně účinná.

Bipolární porucha co to je

Nejde je o položku do sešitu psychoterapeuta. Bipolární porucha je komplexní onemocnění, které se neobejde bez odborné diagnostiky. Neexistuje jednotná šablona, příznaky mohou být u jednotlivých lidí značně individuální. Změny stavu si může všimnou i praktický lékař nebo sexuolog, který následně pacienta vhodně nasměruje.

 

Při některých typech bipolární poruchy mohou stavy mánie či deprese trvat i několik týdnů či měsíců (velmi zřídka i let), zatímco jindy se střídají po dnech či doslova po hodinách. Může jít jen o malé a dramatické náladové epizody nebo také o kompletně proměněný den. Ovšem zajímá-li se lékař o svého pacienta, měl by podobné příznaky odhalit.

Bipolární porucha příznaky

Stavy deprese a mánie prokládané vcelku normálním chováním určení správné diagnózy značně stěžují. Při určení příznaků bychom se proto měli zaměřit právě na oba hraniční stavy a věnovat jim zaslouženou pozornost.

Mánie nebo také manická fáze se obvykle projevuje jakýmsi stoupajícím nepokojem, energičností, bezohledností, silou, potřebou neustále mluvit a silnými euforickými stavy. Postižený má například tendence nevázaně utrácet, rozhoduje se impulzivně, provozuje riskantní sex apod. V jednom okamžiku však tato extrémně pozitivní nálada jakoby vyčerpá všechny možnosti a zvrhne se do mnohem temnějšího stavu.

Deprese nebo také depresivní fáze je přesným opakem mánie. Charakterizuje ji pláč, ztráta energie, pocit bezcennosti, podrážděnost, hněv, zmatení nebo dojem, že se dotyčný ocitl v pasti.

Po odeznění depresivní fáze pak často na několik dnů až týdnů nastupuje chování, které ničím nevybočuje ze zažitých norem. Nemocný si není vědom žádného problému, jen s postupem času začíná stále více pociťovat nutkání „něco udělat,“ jenž se následně zvrhne do již probírané manické fáze.

 

Bipolární porucha test

Po internetu koluje několik jednoduchých testů sestavených psychiatry, které mohou poukázat na to, že je ve vašem osobním životě něco špatně. Máte-li i vy podobné podezření, vypracujte si náš test. Je to jednoduché. Dáme vám k dispozici několik jednoduchých bodů. Nad všemi se vážně zamyslete a dopište si k nim, jestli platí pro vás nebo ne.

 • Máte epizody depresivních stavů trvajících více než dva týdny?
 • Činnosti doma i v zaměstnání vykonáváte jen s největší námahou?
 • Cítíte se celkově zpomalení nebo naopak neklidní?
 • Špatně se soustředíte?
 • Jste unavení?
 • Máte pocit bezmoci nebo beznaděje?
 • Pociťujete problémy se spánkem?
 • Zaznamenali jste na sobě v poslední době výraznou změnu hmotnosti nebo ztrátu chuti k jídlu?
 • Myslíte někdy na sebevraždu?

Jestliže jste alespoň na polovinu otázek odpověděl kladně nebo jste si svou odpovědí nebyli jistí, zcela jistě není vaše duševní zdraví zcela v pořádku. Nemusí jít přímo o bipolární poruchu, ale v každém případě byste se měli svěřit do rukou psychiatrovi. Není to žádná ostuda a ihned zjistíte, jak na tom vlastně.

 

Bipolární afektivní porucha

Zpočátku je onemocnění problémem pouze pro pacienta, ale časem mohou stavy mánie přerůst do mnohem horší podoby. Změna může být velmi dramatická a s katastrofickými následky. Bipolární porucha například donutí otce od rodiny utratit všechny úspory a ještě ho utvrzuje v jeho bezohlednosti. Na řadu přichází také sexuální promiskuita a další stavy, které zdravému společenskému životu nesvědčí.

A přidají-li se vhodné okolnosti, může nemocný dokonce začít pomýšlet na spáchání vraždy nebo jiného trestného činu. Obvykle tím sleduje svoje vlastní pohnutky a touhy, které lidé z okolí v jeho pohledu na svět nechtějí naplnit, takže si je musí vymoci násilím. Známe několik velmi brutálních vrahů trpících tímto onemocněním. Například Roberta Hansena nebo Teda Bundyho.

Život s bipolární poruchou

Na druhou stranu kompenzovaná bipolární porucha umožňuje lidem žít vcelku normální život. Lidé okolo vás jí mohou trpět, aniž byste o tom věděli. Znáte herce Miloše Kopeckého, herečku Catherine-Zeta Jonesovou, amerického prezidenta Abrahama Lincolna nebo skladatele Ludwiga van Beethovena? Ti všichni tímto onemocněním prošli, a přesto byli či jsou v životě velmi úspěšní. Rozhodně tedy není nutné házet flintu do žita. Vždyť moderní medicína objevuje stále nové a nové metody jak nemocným jejich úděl ulehčit.

Bipolární porucha osobnosti – léčba

A jak vlastně vypadá léčba bipolární poruchy? Má několik fází. Zpočátku by měla probíhat pod dohledem odborníka, později stačí dodržovat již zavedené postupy, aby se zamezilo opakování hraničních stavů psychiky. A co tedy nemocného čeká?

 • Behaviorální terapie, zaměřená na snížení stresu v běžném životě.
 • Kognitivní terapie, upravující modely myšlení vedoucímu k prudkým změnám nálad.
 • Interpersonální terapie zahrnující chápání mezilidských vztahů. Tato terapie si klade za cíl snížit napětí, jež může choroba způsobit v mysli nemocného i jeho blízkých.
 • Terapie sociálním rytmem, pomáhají navodit prospěšnou denní rutinu.

Během terapie je důležité hovořit o svých pocitech a myšlenkách. Právě „léčba hovorem“ je důležitou součástí celkové nápravy. Klíčovým bodem celého procesu je rozpoznání situací, myšlenek a chování, které fungují jako spouštěč bipolární poruchy. Tím, že problémům porozumíme, je nakonec můžeme i lépe zvládnout. Nezastupitelnou roli mají také léky, pomáhají předcházet oběma pólům pociťovaných nálad. Jakmile se totiž extrémní chování omezí, člověk sám na sebe získá mnohem pozitivnější pohled, který ho často vystřelí raketově vzhůru.

Léky je obvykle doporučeno užívat celoživotně, ovšem správně zaléčená bipolární porucha se vrací jen zřídkakdy a nemá žádný vliv na pracovní nebo osobní život nemocného. A to za trochu té námahy a nepohodlí rozhodně stojí!

 

Podobné příspěvky