Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom

Když potkáte někoho, do má Aspergerův syndrom, můžete si všimnout hned dvou věcí. Je stejně chytrý jako ostatní lidé, ale má větší problémy se socializací a rovněž má sklony k posedlosti jedním tématem nebo opakování stejného vzorce chování.

Lékaři dříve považovali Aspergerův syndrom za samostatnou diagnózu. V roce 2013 však nejnovější vydání knihy, kterou odborníci na duševní zdraví často používají, Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-5), změnilo jeho klasifikaci.

Aspergerův syndrom dnes již není sám o sobě diagnózou. Nyní je součástí širší kategorie zvané porucha autistického spektra (ASD). Tato skupina souvisejících duševních problémů sdílí řadu příznaků. Přesto mnoho lidí stále používá termín Asperger.

Definicí Aspergerova syndromu je to, co lékaři nazývají „vysoce funkční“ typ ASD. To znamená, že příznaky jsou méně závažné než u jiných druhů poruch autistického spektra.

Kniha DSM-5 také obsahuje novou diagnózu, nazvanou sociálně pragmatická porucha řeči, která má některé příznaky stejné jako Aspergerův syndrom. Lékaři jej používají k diagnostikování pacientů, kteří mají problémy s mluvením a psaním, ale mají normální inteligenci.

Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom příznaky

První příznaky se vyskytují již v útlém věku. Pokud jste matka nebo otec dítěte, které má Aspergerův syndrom, můžete si všimnout, že má problémy navázat oční kontakt. Možná také zjistíte, že se vaše dítě se v sociálních situacích cítí nepříjemně a neví co říct nebo jak reagovat, když s ním někdo mluví.

Může postrádat gesta, které jsou zjevná ostatním lidem, jako je řeč těla nebo výrazy na tvářích lidí. Například si neuvědomuje, že když někdo zkříží ruce a zamračí se, tak se zlobí.

Dalším znakem je, že vaše dítě projevuje jen málo emocí. Nemusí se usmát, když je šťastné nebo se smát vtipu. Také může mluvit plochým, robotickým způsobem.

Pokud má vaše dítě tuto diagnózu, většinu času mluví o sobě a velmi intenzivně se zaměřuje na jedno téma, jako je například sbírání kamenů nebo fotbalové statistiky. Také se může hodně opakovat, zejména o již zmiňovaných tématech, o které se zajímá. Rovněž také vykonává stále stejné pohyby dokola.

Také nemá rádo změny. Například vyžaduje každý den stejnou snídani nebo má problémy s přesunem z jedné třídy do druhé během školního dne.

Jak získat diagnózu

Pokud si u svého dítěte všimnete příznaků, navštivte svého dětského lékaře.

Dětský lékař vás může odkázat na experta, který se specializuje na ASD, jako je například psycholog, který diagnostikuje a léčí problémy s emocemi a chováním, pediatrický neurolog, který se zabývá stavy mozku, vývojový pediatr, který se specializuje se na řeč, jazykové problémy a další vývojové problémy nebo psychiatr, který může předepsat léky k léčbě duševních onemocnění.

Tato diagnóza je často léčena týmovým přístupem. To znamená, pravděpodobně budete muset navštívit více než jednoho lékaře.

Lékař vám položí otázky, jako například:

  • Jaké má příznaky a kdy jste si jich poprvé všimli?
  • V kolika letech se vaše dítě naučilo mluvit a jak komunikuje?
  • Zaměřuje se na nějaké předměty nebo činnosti?
  • Má přátele? Jak komunikuje s ostatními?

Poté bude vaše dítě pozorovat v různých situacích, aby sám posoudil, jak komunikuje a jak se chová.

Aspergerův syndrom – léčba

Váš lékař bude možná muset vyzkoušet několik terapií, aby našel tu, která zafunguje.

Každé dítě je jiné, takže neexistuje univerzální přístup.

Terapie mohou zahrnovat:

Trénink sociálních dovedností ve skupinách nebo individuální sezení s terapeutem. To učí vaše dítě komunikaci s ostatními a vhodnější vyjadřování. Sociální dovednosti se nejlépe osvojují napodobováním typického chování. Jazyková terapie. Ta pomáhá zlepšit komunikační schopnosti vašeho dítěte. Například se naučí, jak používat běžnou intonaci spíše než plochý tón při mluvení. Naučí se také, jak udržovat obousměrný rozhovor a porozumět gestům, jako jsou pohyby rukou a oční kontakt. Kognitivní behaviorální terapie (CBT). Pomáhá vašemu dítěti změnit způsob myšlení, takže může lépe ovládat své emoce a opakující se chování. Bude schopno zvládnout situace jako například záchvaty vzteku. Vzdělávání a školení rodičů. Naučíte se mnoho stejných technik, jaké se učí vaše dítě, takže s ním můžete doma pracovat. Některé rodiny také navštěvují poradce, který jim pomáhá vypořádat se s problémy života s někým, kdo má Aspergerův syndrom. Analýza aplikovaného chování. To je technika, která podporuje pozitivní sociální a komunikační dovednosti vašeho dítěte a odrazuje od negativního chování. Terapeut používá metodu pochvaly nebo jiné „pozitivní vlivy“, aby dosáhl výsledků.

Aspergerův syndrom

Léky na Aspergera

Neexistují žádné léky schválené Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, které by léčily specificky Aspergerův syndrom nebo poruchy autistického spektra. Některé léky však mohou pomoci s příznaky jako jsou deprese a úzkosti. Váš lékař může předepsat některé z těchto léků:

  • Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)
  • Antipsychotické léky
  • Stimulační léčiva
Se správným zacházením se vaše dítě může naučit ovládat některé sociální a komunikační situace, kterým čelí. Ve škole se mu může dařit a v životě může uspět.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *