Roztroušená skleróza
Duševní zdraví

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS, anglicky Multiple Sclerosis) je stav, který může ovlivnit mozek a míchu a způsobit celou řadu příznaků, včetně problémů s viděním, s pohybem paží či nohou nebo s rovnováhou. Jde o celoživotní stav, který může někdy způsobit vážné zdravotní postižení, existují však i mírnější formy onemocnění.


V mnoha případech je možné léčit příznaky. Průměrná délka života je u lidí s roztroušenou sklerózou o něco nižší. Je nejčastěji diagnostikována u lidí ve věku 20 až 30 let, kdy je jednou z nejčastějších příčin zdravotního postižení u mladších dospělých, ale může se vyvinout v jakémkoli věku. Toto onemocnění je statisticky asi 2 až 3krát častější u žen než u mužů.

Roztroušená skleróza

Příznaky roztroušené sklerózy (RS)

Příznaky roztroušené sklerózy se u jednotlivých lidí velmi liší a nemoc může postihnout jakoukoli část těla. Mezi hlavní příznaky patří:

 • únava
 • potíže s chůzí
 • problémy s rovnováhou a koordinací
 • problémy se zrakem, jako je rozmazané vidění
 • problémy s ovládáním močového měchýře
 • necitlivost nebo brnění v různých částech těla
 • svalová ztuhlost a křeče
 • problémy s myšlením, učením a plánováním
V závislosti na typu RS mohou příznaky ve fázích přicházet a opětovně se vracet nebo se postupně časem zhoršovat.

Vyhledání lékařské pomoci

Pokud se obáváte, že byste mohli mít časné příznaky RS, navštivte praktického lékaře.

Rané příznaky mají často mnoho dalších příčin, takže nutně nemusí být známkou RS. Informujte svého praktického lékaře o konkrétních příznacích, a pokud se bude domnívat, že by mohlo jít právě o RS, budete odkázáni na neurologa, který může k ověření navrhnout testy, jako je například magnetické resonance.

Typy roztroušené sklerózy (RS)

Existují tedy 2 druhy RS – s jednotlivými relapsy (atakami) nebo s postupnou progresí:

 1. Relabující-remitující forma RS

Relabující-remitující forma roztroušené sklerózy bývá přítomna až u 85 % nově diagnostikovaných pacientů. Tito pacienti mívají epizody nových nebo zhoršujících se příznaků, známých jako relapsy. Ty se obvykle zhoršují během několika dní, trvají dny až týdny či měsíce, poté se pomalu zlepšují v podobném časovém období. Relapsy se často objevují bez varování, ale někdy jsou spojeny se stresovým obdobím nebo jakýmkoliv onemocněním.

Období mezi atakami se označuje jako období remise, které může trvat i několik let. U přibližně poloviny lidí s tímto typem RS se během 15 až 20 let vyvine tzv. sekundárně-progresivní RS. U tohoto typu RS se příznaky postupně zhoršují bez zjevných atak a riziko tohoto negativního vývoje se zvyšuje, čím déle nemocí trpíte.

 1. Primárně-progresivní RS

Zhruba 15% pacientů s tímto onemocněním začíná s postupným zhoršováním příznaků. U primárně-progresivní RS se příznaky postupně zhoršují a kumulují v průběhu několika let a nedochází k období remise, ačkoli lidé často mají období, kdy se zdá, že se jejich stav stabilizoval.

Co způsobuje roztroušenou sklerózu (RS)?
RS je autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém mylně napadne zdravou část těla – v tomto případě centrální nervovou soustavu (mozek a míchu). U RS imunitní systém napadá vrstvu, která obklopuje a chrání nervy, tzv. myelinovou pochvu, což způsobuje narušení schopnosti komunikace mezi jednotlivými neurony.

TIP
Není doposud jasné, proč imunitní systém jedná tímto způsobem, ale většina odborníků si myslí, že jde o kombinaci genetických a environmentálních faktorů.

Roztroušená skleróza

Léčba roztroušené sklerózy (RS)

V současné době neexistuje žádný účinný lék, ale léčba alespoň pomáhá kontrolovat stav. Léčba, kterou potřebujete, bude záviset na konkrétních příznacích a problémech, které máte.

Může zahrnovat:

 • krátkodobé užívání steroidů k léčbě relapsů k urychlení zotavení
 • specifickou léčbu jednotlivých symptomů RS
 • léčbu ke snížení počtu relapsů, tzv. léčba modifikující průběh onemocněníLéčba modifikující průběh onemocnění může také pomoci zpomalit nebo snížit celkové zhoršení zdravotního stavu u pacientů s oběma typy RS. Bohužel v současné době neexistuje žádná léčba, která by mohla zpomalit vývoj primárně-progresivního typu RS nebo sekundárně-progresivní RS.

Život s roztroušenou sklerózou (RS)

Pokud vám byla diagnostikována RS, je důležité pečovat o své celkové zdraví. RS bývá náročnou překážkou v životě pacienta i jeho nejbližších, moderní léčba se však snaží výrazně zlepšovat kvalitu života lidí s tímto onemocněním a za posledních 20 let došlo k velkému pokroku. Samotná MS je zřídka fatální, ale průměrná délka života u lidí s RS je přibližně o 5 až 10 let nižší, než je průměrný věk života, a tento rozdíl se stále zmenšuje.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *