Alzheimer jak se projevuje

Alzheimer jak se projevuje

Alzheimer nebo Alzheimerova choroba je vážné onemocnění mozku, které postihuje hlavně starší osoby. Způsobuje úbytek mozkové hmoty a nevratné degenerativní změny v mozkových buňkách. Nemocný si počáteční problémy jen zřídka uvědomí. Proto by si tento článek Alzheimer jak se projevuje měli přečíst hlavně ti, kteří se o nějakého staršího člověka starají.

Na otázku: Alzheimer jak se projevuje? není vždy jednoznačná odpověď. Příčiny vzniku této choroby nejsou ještě zcela objasněné, hovoří se o poruše imunity i vlivu prostředí. Důležitým faktorem při rozpoznání onemocnění je věk.

 Jak se projevuje  Alzheimer s ohledem na věk

  • po 65. roce života dochází k poškození mozkových buněk u každého 20. člověka
  • po 80. roce života už u každého pátého
  • ženy jsou postiženy častěji než muži, především díky vlivu hormonů 

První příznaky problémů s Alzheimerem

První příznaky v problematice  jsou blízkými lidmi často přehlíženy. Jistá popletenost je přece pro starší lidi typická, netřeba hned vyvozovat závěry z toho, že si občas odloží brýle do lednice nebo kabelku do trouby.

Přidružení banálních otázek, na které nemocný vyžaduje odpovědi stále dokola, nebo neschopnost vzpomenout si na to, jaký je dnes den nebo co bylo k obědu ale ukazují na mnohem vážnější problém.

Alzheimer jak se projevuje ve druhém stádiu

Po poruchách časové a místní orientace přijdou na řadu potíže z řečí. Nemocný si není schopen vybavit běžná slova. Stále dokola mluví o věcech, které se staly kdysi dávno. Řeč se stává zmatenější a mnohdy mu není vůbec rozumět.Alzheimer se projevuje  změnou chování a osobnosti. Starý člověk začne být agresivní, nevrlý a sobecký. Ignoruje činnosti, které ho dříve bavily a je značně pasivní.

Pokročilé a konečné stádium nemoci

Pokročilé stádium charakterizují bludy a halucinace. Nemocný člověk obviňuje blízké osoby ze lží nebo dokonce spiknutí proti němu.  Jak se  Alzheimer projevuje v konečném stádiu? Tehdy je nemocný zcela odkázán na pomoc další osoby. Špatně chodí, mluví, sám se nenají a často ani neudrží moč. Včasná léčba může tuto fázi oddálit, ale nikdy ji zcela nepotlačí.