Alzheimer jak se projevuje

Alzheimer jak se projevuje

Alzheimer nebo Alzheimerova choroba je vážné onemocnění mozku, které postihuje hlavně starší osoby. Způsobuje úbytek mozkové hmoty a nevratné degenerativní změny v mozkových buňkách. Nemocný si počáteční problémy jen zřídka uvědomí. Proto by si tento článek Alzheimer jak se projevuje měli přečíst hlavně ti, kteří se o nějakého staršího člověka starají.

Na otázku: Alzheimer jak se projevuje? není vždy jednoznačná odpověď. Příčiny vzniku této choroby nejsou ještě zcela objasněné, hovoří se o poruše imunity i vlivu prostředí. Důležitým faktorem při rozpoznání onemocnění je věk.

 Jak se projevuje  Alzheimer s ohledem na věk

  • po 65. roce života dochází k poškození mozkových buněk u každého 20. člověka
  • po 80. roce života už u každého pátého
  • ženy jsou postiženy častěji než muži, především díky vlivu hormonů

První příznaky problémů s Alzheimerem

První příznaky v problematice  jsou blízkými lidmi často přehlíženy. Jistá popletenost je přece pro starší lidi typická, netřeba hned vyvozovat závěry z toho, že si občas odloží brýle do lednice nebo kabelku do trouby.

Přidružení banálních otázek, na které nemocný vyžaduje odpovědi stále dokola, nebo neschopnost vzpomenout si na to, jaký je dnes den nebo co bylo k obědu ale ukazují na mnohem vážnější problém.

Alzheimer jak se projevuje ve druhém stádiu

Po poruchách časové a místní orientace přijdou na řadu potíže z řečí. Nemocný si není schopen vybavit běžná slova. Stále dokola mluví o věcech, které se staly kdysi dávno. Řeč se stává zmatenější a mnohdy mu není vůbec rozumět.

Alzheimer se projevuje  změnou chování a osobnosti. Starý člověk začne být agresivní, nevrlý a sobecký. Ignoruje činnosti, které ho dříve bavily a je značně pasivní.

Pokročilé a konečné stádium nemoci

Pokročilé stádium charakterizují bludy a halucinace. Nemocný člověk obviňuje blízké osoby ze lží nebo dokonce spiknutí proti němu.  Jak se  Alzheimer projevuje v konečném stádiu? Tehdy je nemocný zcela odkázán na pomoc další osoby. Špatně chodí, mluví, sám se nenají a často ani neudrží moč. Včasná léčba může tuto fázi oddálit, ale nikdy ji zcela nepotlačí.

 

Kteří lidé jsou k onemocnění Alzheimerem náchylnější?

Nejsou známy žádné faktory, které by u člověka vyvolaly výskyt Alzheimerovy choroby. Ovšem rizikové faktory jsou prozkoumané poměrně dobře. A čím více se jich sejde, tím pravděpodobnější výskyt Alzheimerovy choroby je.

  • vyšší věk
  • ženské pohlaví
  • diabetes
  • stejná choroba v rodině
  • nízké vzdělání

Alzheimer – jak se diagnostikuje

Buňky zodpovědné za paměť a orientaci jsou degenerované a problémy s nimi se zhoršují s postupujícím onemocněním – to je známý fakt. Diagnóza Alzheimerovy choroby je proto založena na diagnostice typické demence u pacienta. K provedení 100% diagnózy je třeba doložit vysokou intenzitu těchto příznaků a jejich dopad na běžný život. Pokud pacient začne mít problémy s pamětí týkající se aktuálně prováděných činností a přijímaných informací, pak rozhodně existuje důvod k obavám.

Další testy zahrnují posouzení stavu mozku ve formě počítačové tomografie a zobrazení magnetickou rezonancí. Nepotvrzují diagnózu, ale pomáhají vyloučit další faktory demence, např. mozkový nádor, ischemii nebo možné posttraumatické změny.

K diagnostice Alzheimerovy choroby se používají různé typy testů:

  • krátký rozsah hodnocení duševního stavu odborníkem
  • hodinový test paměti
Tyto studie nejenže poskytují stoprocentní diagnózu, ale pomáhají také při výběru pacientů, kteří potřebují další – podrobnou – diagnózu Alzheimerovy choroby, např. k určení stupně. Tento typ diagnózy provádí neuropsycholog a je třeba uplatnit oba testy, a to u každého pacienta s podezřením na Alzheimerovu chorobu.

Alzheimerova choroba – jak je to s léčbou

Nyní už si můžeme otázku: Alzheimer jak se projevuje odpovědět s poměrně velkou přesností. Ale možnosti léčby Alzheimerovy choroby jsou stále ještě značně omezené. Protože neexistují žádné známé příčiny vedoucí k atrofii nervových buněk, není příčinná léčba možná.

Proto se zejména v počátečním stádiu onemocnění používají léky, které zvyšují aktivitu tzv. cholinergního systému. Obvykle zvyšují celkovou aktivitu pacienta a mírně zlepšují paměť. V tomto období je také vhodné podávat léky a doplňky stravy, které zlepšují metabolismus mozku a zvyšují průtok krve. Bohužel úplné vyléčení možné není.

Léčba poruch chování v pozdějších fází pak spočívá především v nefarmakologické léčbě, např. vyznačení jednotlivých míst v domě dobře čitelnými symboly, správné osvětlení místností apod. Vhodná je také účast celé rodiny na sezeních v ordinaci psychologa, které mohou pomoci širšímu okolí s lepším pochopením nemoci a zabránit nedorozuměním, které by celou situaci jen zbytečně zhoršily nebo vyeskalovaly.

Měli byste vědět:
Na nespavost jsou nejlepší hypnotika s krátkým účinkem. Neměla by se však používat příliš dlouho!

Lze tedy Alzheimerovu chorobu úplně vyléčit?

Alzheimer má velmi špatnou prognózu. Je to progresivní proces, který postupně zbavuje pacienta schopnosti postarat se sám o sebe. V současné době léčba neexistuje. Je možné pouze zpomalit její průběh a zmírnit některé příznaky.

Dá se Alzheimerově chorobě nějak předcházet?

Rizikovým faktorem demence je hypertenze a je prokázáno, že její výskyt u starších lidí zvyšuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby o mnoho let později. Snížení krevního tlaku tak v budoucnu snižuje riziko demence.

Dalším prvkem je profesionální činnost a dobré vzdělání, včetně aktivity i v pozdějším věku. Díky tomu zvyšuje mozek stále svůj paměťový potenciál, a to kompenzaci kognitivního poškození, vzniklého v důsledku degenerativního procesu. Příznaky Alzheimerovy choroby se tak projeví později. Abychom to shrnuli: aktivní senioři jsou obvykle postiženi málo nebo vůbec ne.

Důležitým rizikovým faktorem je také cukrovka a velké množství konzumovaného tuku a alkoholu.

Aktualizováno 18. 8. 2019

Podobné příspěvky