Co je to ADHD?

Co je to ADHD?

ADHD je jednou z nejčastějších neurovývojových poruch v dětství. Obvykle je poprvé diagnostikována v dětství a často trvá až do dospělosti. Děti s ADHD mohou mít potíže s udržením pozornosti, ovládáním impulzivního chování (mohou jednat, aniž by přemýšlely o tom, jaký bude výsledek jejich jednání) nebo mohou být příliš aktivní.

Příznaky a symptomy

Děti s ADHD však z tohoto chování nevyrostou.

Je zcela normální, že děti někdy mají problémy se soustředěním a chováním. Příznaky i s přibývajícím věkem pokračují, mohou být závažné a mohou působit potíže ve škole, doma nebo v okruhu přátel.

Mezi základní příznaky ADHD patří:

 • časté fantazírování a denní snění
 • časté zapomínání nebo ztrácení věcí
 • neschopnost sedět v klidu, kroucení a vrtění
 • přílišná mluvnost
 • nedbalé chování a zbytečné riskování
 • neschopnost odolávat pokušení
 • špatné snášení změn
 • potíže vycházet s ostatními, problémy s navazováním mezilidských vztahů

Co je to ADHD?

Typy

Existují tři typy ADHD, které se rozlišují podle toho, které typy příznaků jsou u jednotlivce nejsilnější. Vzhledem k tomu, že se příznaky mohou s postupem věku změnit, může se také změnit i typ onemocnění.

 • Nepozorný typ: pro osobu s tímto typem je těžké organizovat nebo dokončit úkol, věnovat pozornost detailům nebo řídit se určitými pokyny. Člověk se snadno rozptýlí nebo zapomíná detaily každodenních rutin.
 • Hyperaktivně-impulzivní typ: osoba s druhým typem je výřečná, hodně se vrtí a je pro ní těžké dlouho nehybně sedět (např. u jídla nebo při vyplňování domácích úkolů). Menší děti neustále běhají, skáčou nebo po něčem šplhají. Jedinec se cítí neklidný a má problémy s impulzivitou. Impulzivní chování se může projevovat častým vyrušováním v nevhodnou dobu a přivlastňováním si cizích věcí. Rovněž u těchto jedinců dochází k častějším nehodám a zraněním. Osoba s tímto typem ADHD má také problémy s trpělivostí a posloucháním pokynů.
 • Kombinovaný typ: Příznaky výše uvedených dvou typů jsou u osoby přítomny ve stejné míře.

Příčiny ADHD

Vědci studují příčiny a rizikové faktory ve snaze najít lepší způsoby, jak řídit a snižovat pravděpodobnost, že osoba bude mít ADHD. Příčiny a rizikové faktory ADHD nejsou známy, ale současný výzkum ukazuje, že genetika hraje důležitou roli. Kromě genetiky vědci studují další možné příčiny a rizikové faktory, včetně:

 • poranění mozku
 • užívání alkoholu a tabáku během těhotenství
 • předčasný porod a nízká porodní váha
Vědci nepodporují názory, že ADHD může být způsobeno konzumací příliš velkého množství cukru nebo sociálními a environmentálními faktory, jako je chudoba nebo rodinné problémy. Samozřejmě, mnoho věcí, včetně těchto, může příznaky zhoršit. Důkazy však nejsou dost silné na to, aby bylo možné dospět k závěru, že jsou hlavními příčinami ADHD.

Co je to ADHD?

Diagnóza

Neexistuje jediný test k diagnostice ADHD

Rozhodování, zda má dítě ADHD, je proces s několika kroky. Neexistuje jediný test k diagnostice ADHD. Existuje mnoho dalších problémů, jako je úzkost, deprese, problémy se spánkem a určité typy poruch učení, které můžou mít podobné příznaky. Prvním krokem diagnostického procesu je provedení lékařské prohlídky, včetně testů sluchu a zraku, aby se vyloučily možné jiné problémy s příznaky, jako jsou u ADHD.

TIP
Diagnostika ADHD obvykle také zahrnuje kontrolní seznam pro hodnocení příznaků ADHD a převzetí anamnézy dítěte od rodičů a učitelů.

Léčba

Ve většině případů se ADHD nejlépe léčí kombinací behaviorální terapie a medikace. U dětí předškolního věku (4 až 5 let) s ADHD se před zahájením medikace doporučuje behaviorální terapie, zejména proškolení rodičů.

Aby vaše dítě zůstalo zdravé

Zdraví je důležité pro všechny děti a může být obzvláště důležité pro děti s ADHD. Kromě behaviorální terapie a léků může právě zdravý životní styl pomoci řešit příznaky ADHD. Zde jsou uvedeny některé principy, které mohou pomoci:

 • rozvíjení zdravých stravovacích návyků, jako je konzumace velkého množství ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků,
 • každodenní fyzická aktivita,
 • omezení množství času u obrazovky,
 • dodržování doporučeného množství spánku na základě věku.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *