Lázeňský cestovní ruch
Pohyb

Lázeňský cestovní ruch

Lázeňský cestovní ruch má v České republice dlouholetou tradici. A aby ne. U nás máme totiž nejvíce lázeňských měst ze všech zemí Evropy. Je to samozřejmě určeno také tím, že lázeňský cestovní ruch je úzce propojen s využitím lázeňských pramenů. A tak lázně lákají nejen nás, ale i turisty ze všech koutů světa.

Hlavním významem pobytu je regenerace organismu, léčení nemocí, rehabilitace, prevence, získávání sociálních kontaktů, navazování přátelských vztahů a kultura.

Mezi lázeňská města České republiky patří Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně, Poděbrady,Třeboň, Luhačovice, Lednice, Jeseník aj.

Lázeňský cestovní ruch

FORMY ÚHRADY LÁZEŇSKÉ PÉČE

Existují tři formy úhrady lázeňské péče. První z nich je pobyt hrazený ze zdravotního pojištění, neboli komplexní lázeňská péče. Navrhuje jí ošetřující lékař podle zdravotního stavu pacienta. Poté jde žádost ke schválení reviznímu lékaři. Po potvrzení již odchází žádost na proplacení zdravotní pojišťovně. V tomto případě není možné, aby si klient vybral termín. Ten je mu přidělen a většinou bývá mimo hlavní sezónu (jaro/podzim). Dříve býval hrazený pobyt na tři týdny, ale po novele zákona se prodloužil na týdny čtyři.

Druhou formou je tzv. příspěvková lázeňská péče, kdy zdravotní pojišťovna hradí pouze lékařskou péči a klient si sám musí zajistit dopravu, ubytování i stravování. V tomto případě hradí pojišťovna lékařské vyšetření a léčebné procedury dle předpisu lékaře.

Poslední formou je samoplátecká péče. Zde si klient hradí veškeré výdaje sám.

 

POSTUP ZDRAVOTNĚ LÉČEBNÉ PROCEDURY

Při první a druhé jmenované formě úhrady musí pacient dodržovat léčebný plán. Ten je zahrnut v postupu zdravotně léčebné procedury. Léčebný plán vzniká na základě vstupní prohlídky. Během pobytu je prováděna kontrola tohoto plánu, kdy při porušení hrozí vyloučení z léčebného programu a odjezd domů. Poslední částí je výstupní lékařská prohlídka, při které se podává zpráva ošetřujícímu lékaři.

 

OSTATNÍ MOŽNOSTI

Stravování je buďto komplexní, a to v rámci dodržování zdravotní diety, nebo závisí na pacientovi. Ubytování je zřizováno v lázeňských domech, kde se musí dodržovat ubytovací řád. Tyto domy mají však omezenou kapacitu, a tak může být klient ubytován v soukromí. Je zde možnost ubytování v pensionech, hotelích nebo pronajatých domech. Lázně nabízejí také různé kulturní a společenské akce. Mohou to být například koncerty, divadla, přednášky nebo sportovní vyžití, jako je jóga, minigolf, tenis, běžky nebo pěší turistika. V lázeňských oblastech naleznete samozřejmě také doplňkové služby, jako kadeřnictví, obuv, módu nebo například optiku.

Zdroj: radicestujeme.eu , cs.wikipedia.org

Similar Posts